Cấu trúc liên kết Silo là dạng cấu trúc link liên kết nội bộ bền vững nhất. Tốt nhất được sử dụng trên các website và mang lại một mức hiệu quả tích cực. Và nhằm giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về dạng cấu trúc này. Bài viết dưới đây cùng bạn đi tìm hiểu thêm những những thông tin cụ thể cũng như sức mạnh của Silo.

Liên kết Silo là gì?

Khái niệm Silo trong SEO dùng để tổ chức thông tin theo các nhóm trang cùng chủ đề. Thể loại nội dung, có liên quan chặt chẽ với nhau được cấu trúc hoặc thông qua liên kết dựa trên từ khóa. Dạng cấu trúc link liên kết này được đặt tên là silo. Như một tên gọi mang tính tượng hình bởi cấu trúc này cũng có hình dạng như một cái tháp.

Nhưng bản chất của cấu trúc Silo trong SEO. Là nó được liên kết chặt chẽ và không có đường cụt (liên kết cụt). Các liên kết trong cấu trúc Silo phải tuần tự, không có sự chồng chéo. Và thường tạo thành một vòng tròn đơn khép kín. Với cấu trúc silo, website của bạn sẽ dễ dàng giữ chân được khách hàng. Dễ dàng giữ chân các công cụ tìm kiếm, giúp các nội dung trên website được index toàn diện. Và index một cách nhanh chóng nhất.

Sức mạnh của Silo

Công cụ tìm kiếm thân thiện: vì công cụ tìm kiếm muốn xác định nhanh chủ đề. Và mức độ phù hợp của mỗi trang trên trang web của bạn. Sử dụng silo cho phép bạn thêm các công cụ tìm kiếm hiểu trang web của bạn đang nói gì. Silo cũng có thể giúp bạn xếp hạng tốt hơn với các từ khóa dài. Giống như việc công cụ tìm kiếm nhận ra thẩm quyền về các chủ đề được bạn nhắm mục tiêu.

Thân thiện với người dùng: silo có thể giúp người dùng hiểu được nội dung của trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Xác định thẩm quyền: bằng cách tạo ra các trang cá nhân, nội dung có liên quan. Công cụ tìm kiếm sẽ xem trang web của bạn như thẩm quyền về chủ đề hoặc sản phẩm của bạn..

Tập trung liên kết inbound: khi bạn đã có trang hoặc các phần của trang web dành riêng cho một chủ đề. Thì bạn có thể tập trung các liên kết gửi đến nội dung phù hợp trên trang.

Tăng bảng xếp hạng: kết quả của tất cả các thuộc tính tích cực của silo được tăng thứ hạng trong công cụ tìm kiếm.

Các cấu trúc Internal Link Silo

Silo 1: SEO chuyên mục

Tập trung sức mạnh cho chuyên mục
Điều hướng link nội bộ
1 link về chuyên mục
1 link về bài viết khác cùng chuyên mục

Silo 2: Seo trang chủ

Điều hướng link nội bộ:
1 link về trang chủ
1 link về chuyên mục
1 link sang các chuyên mục khác

Cấu trúc Silo

Silo 3: Seo web phân cấp sâu

Bản chất của Silo 3 là tối ưu Seo bài sản phẩm, đưa bài sản phẩm lên đồng cấp với chuyên mục.
Cách điều hướng link:
Đẩy link về các chuyên mục gốc
1 link về trang chủ
1 link về post khác cùng chuyên mục

Silo 4: Tối ưu bài viết có sức mạnh ngang chuyên mục

Bản chất ở đây là chuyên mục hơn bài viết là có tính chất cập nhật và chuyên mục có nhiều bài viết con bổ trợ
Cách tối ưu là viết nhiều bài viết con có nội dung bổ trợ. Đi link như Silo 1.

Silo 5: Tối ưu chuyên mục lên nhanh như bài viết
Bản chất Silo 5 là bài viết hơn chuyên mục vì dễ tối ưu Onpage (từ khóa, thẻ, text,…)
Cách tối ưu: thêm text và chuyên mục

Silo 6: Tối ưu trang chủ lên nhanh như bài viết
Tối ưu trang chủ thành một bài viết cố định

Silo 7: Seo chuyên mục
Nó là sự kết hợp giữa silo 4 và silo 5.

Những thông tin ngắn gọn trong bài viết trên hi vọng phần nào giải mã rõ hơn về Cấu Trúc Internal Link Silo. Sự tuyệt vời của Silo trong việc tạo nên hệ thống SEO hiệu quả. Bài viết được phát triển bởi đội ngũ Nef Digital

Đội ngũ Nef Digital